Reset Canon Pixma MP 250

Vejledning i reset af Canon Pixma MP 250:


1. Tryk på afbryderknappen for at slukke printeren.

2. Hold knappen "Stop / Reset" nede, mens du trykker på afbryderknappen. Mens du stadig holder  afbryderknappen nede, slip knappen "Stop / Reset" og derefter tryk to gange i træk på ?Stop / Reset? knappen.

3. Vent 20 til 30 sekunder, indtil lysdioden viser 0.

4. Tryk på knappen "Stop / Reset" fire gange i træk.

5. Tryk på afbryderknappen to gange.

6. Sluk printeren ved at trykke på afbryderknappen én gang mere.
7. Tag strømkablet og USB-kablet ud af printeren.

8. Åbn dækslet, og hold afbryderknappen nede.

9. Tilslut strømkablerne mens du stadig holder afbryderknappen nede.

10. Luk dækslet til og slip afbryderknappen.